Microinvest Utility Center Plus
Размер: 73 MB
Дата: 30.09.2021
Версия: 3.07.048
Купи
Цена: 249.00EUR

Microinvest Utility Center е иновативен продукт, който допълва богатите функционалности на складовата система Microinvest Склад Pro. Продуктът намира приложение в различни сфери на дейност, като осъществява двупосочен обмен на данни между Microinvest Склад Pro и външни приложения.

По този начин нашите клиенти имат възможност за:

 • Управление на допълнителен набор от периферни устройства – баркод четци, фискални устройства, търговски везни;
 • Експорт на данни към външни складови и счетоводни продукти – MACS, MegaSoft, Preciz CX, Rival, WorkFlow, Ajur, PlusMinus, WizCount, Pharma Store, FSD;
 • Автоматично изпращане на файлове до FTP, Google drive, Yandex disc и експортирани документи до публични FTP-та, мейл или виртуално дисково пространство;
 • Автоматизиране на различни процеси в складовия софтуер, като управление на разплащания, задължения, поръчки, рецепти, валутни курсове, цени, документи, производство, печат на документи;
 • Възможност за поставяне на рекламни съобщения на фискални бонове, генерирани чрез Microinvest Склад Pro Light;
 • Комуникация и директен обмен на данни с ERP системи и комплексни системи за управление на бизнеса;
 • Електронен обмен на EDI документи между търговски вериги магазини и техните доставчици чрез комуникационни платформи eXite, ECOD и BankService;
 • Електронен обмен на данни с платформи за онлайн търговия – GombashopShopikoCloudCart, Seliton, OpenCart, WooCommerce, PrestaShop;
 • Възможност за внедряване на система за оценка удовлетвореността на клиентите от предложеното им обслужване.

Цената на продуктa Microinvest Utility Center се формира в зависимост от модулите и функционалностите, които желаете да използвате. Различните модули на продукта са условно разделени в три отделни пакета: 

 • Microinvest Utility Center Free 

Всички модули в пакета са безплатни. (списък и описания на всички модули в пакета)

 • Microinvest Utility Center Base 

Цената на този пакет модули е 149 EUR* и в него са включени всички безплатни модули от Microinvest Utility Center Free и допълнителни такива. (списък и описания на всички модули в пакета)

 • Microinvest Utility Center Plus 

Цената на този пакет модули е 249 EUR* и в него са включени всички безплатни модули от Microinvest Utility Center Free, модулите от Microinvest Utility Center Base и допълнителни такива. (списък и описания на всички модули в пакета

* Посочените цени са без вкл. ДДС

Utility Center

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X