Microinvest Склад Pro
Система за управление на търговски обекти. Софтуер за автоматизация на производствената и търговската дейност на всяка фирма.
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.064 21.03.2022 199.00 EUR
Microinvest Склад Pro Light
Софтуер за работа в магазини и ресторанти. Приложението автоматизира работата на касиери, сервитьори, бармани
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.076 21.03.2022 199.00 EUR
Microinvest Хотел Pro
Софтуер за управление на хотели от всякакъв тип. Система, която обединява всички процеси и служи за тяхната оптимизация
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.00.016 30.03.2022 399.00 EUR
www.Micro.bg
Онлайн складова програма за търговски обекти, съчетаваща функциите на търговски софтуер с предимствата на облачните решения
Версия Дата
3.00.100 12.06.2020
Microinvest Архиватор Pro
Автоматична архивираща система за работа със сървъри, която осигурява архивиране на работната база данни и управлява създадените архиви
Версия Дата Цена за 1 раб. място
4.00.103 28.04.2022 69.00 EUR
Microinvest Баркод Принтер Pro
Софтуер за създаване и разпечатване на баркод етикети, с който бързо и лесно можете да моделирате свой, уникален дизайн
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.026 18.10.2021 79.00 EUR
Fisco
Програма за фактуриране и издаване на касови бележки без нужда от СУПТО
Версия Дата Цена за 1 раб. място
27 08.02.2021 безплатен продукт
Microinvest Smart Printer
Полезна програма, която съдържа драйвери за връзка с популярни фискални устройства, електронни везни и клиентски дисплеи
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.19 04.04.2022 безплатен продукт
Microinvest Delivery Pro
Програма за приемане и обработка на заявки и поръчки от клиенти по телефона
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.07.005 02.11.2020 79.00 EUR
Microinvest Склад Pro Phone
Безплатно приложение за разносна търговия, предназначено за работа на мобилни устройства с операционна система Windows Phone
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.102 27.07.2020 безплатен продукт
Microinvest Склад Pro Phone Manager
Модул за централизирано управление на мрежа от мобилни търговци, използващи устройства с инсталиран Microinvest Склад Pro Phone
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.102 27.07.2020 199.00 EUR
Microinvest Склад Pro Mobile
Софтуер за разносна търговия. Приложението автоматизира работата на мобилни търговци, които са постоянно в движение
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.052 15.04.2015 199.00 EUR
Microinvest FastPOS
Съвременна система за управление на магазин, базирана върху мобилна платформа Android
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.001 01.10.2013 Абонамент
Microinvest Restaurant
Съвременна система за управление на ресторант, базирана върху мобилна платформа Android
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.001 01.10.2013 Абонамент
Microinvest Waiter Assistant за Android
Модерна система, базирана върху мобилна платформа Android, предназначена да оптимизира работата на сервитьорите във всяко заведение
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.001 08.05.2014 Абонамент
Microinvest DataCollector for Android
Авангардно приложение за сканиране и обработка на баркодове и количества на стоки, базирано върху мобилна платформа Android
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.001 01.10.2013 Абонамент
Microinvest Склад Pro Data Collector
Лесно генериране на операции в Microinvest Склад Pro от баркодове, събрани предварително с терминално устройство тип Data Collector
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.018 15.04.2021 99.00 EUR
Microinvest Билярд Pro
Софтуер за комплексно управление на дейностите в билярд клубове и игрални зали
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.015 01.11.2017 199.00 EUR
Microinvest eMenu Pro
Продуктът може да бъде използван като интерактивно електронно меню или като работно място на сервитьорите в заведения
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.020 29.04.2014 299.00 EUR
Microinvest Склад Pro Web
Web модул, чрез който можете да достъпвате Вашата база данни от всяка точка на света
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.035 04.05.2017 199.00 EUR
Microinvest Склад
Софтуер за работа в търговски обекти. Подходящ за работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.81.921 13.06.2017 безплатен продукт
Microinvest Warehouse Open
OpenSource софтуер за управление на търговски обекти. Продуктът е безплатен, достъпен за всички за сваляне и ползване и под GPL лиценз.
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.15.3.31 31.03.2015 безплатен продукт
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X