Microinvest Склад Pro
Система за управление на търговски обекти. Софтуер за автоматизация на производствената и търговската дейност на всяка фирма.
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.070 08.04.2024 199.00 EUR
Microinvest Склад Pro Light
Софтуер за работа в магазини и ресторанти. Приложението автоматизира работата на касиери, сервитьори, бармани
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.082 08.04.2024 199.00 EUR
Microinvest Хотел Pro
Софтуер за управление на хотели от всякакъв тип. Система, която обединява всички процеси и служи за тяхната оптимизация
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.00.025 23.05.2024 999.00 EUR
www.Micro.bg
Онлайн складова програма за търговски обекти, съчетаваща функциите на търговски софтуер с предимствата на облачните решения
Версия Дата
1.00.100 14.06.2022
Microinvest Архиватор Pro
Автоматична архивираща система за работа със сървъри, която осигурява архивиране на работната база данни и управлява създадените архиви
Версия Дата Цена за 1 раб. място
4.00.105 29.05.2024 69.00 EUR
Microinvest Баркод Принтер Pro
Софтуер за създаване и разпечатване на баркод етикети, с който бързо и лесно можете да моделирате свой, уникален дизайн
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.027 28.03.2023 79.00 EUR
Ate.bg
Електронно QR меню за ресторанти и заведения. Системата оптимизира работата на персонала и осигурява бързо обслужване на клиентите.
Версия Дата
3.00.01 03.06.2022
Microinvest Handy
Мобилно приложение за разносна търговия, работещо под операционна система Android
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.020 02.06.2023 Абонамент
Microinvest Manager
Aвангардно мобилно приложение за отдалечено управление на магазин, склад на едро, заведение или търговска фирма.
Версия Дата Цена за 1 раб. място
4 31.01.2024 Абонамент
Microinvest Smart Printer
Полезна програма, която съдържа драйвери за връзка с популярни фискални устройства, електронни везни и клиентски дисплеи
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.22 24.07.2023 Абонамент
Microinvest Control Pro
Mобилно приложение за проверка и контрол на входящи и изходящи операции, работещо под Android
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.01 05.10.2022 Абонамент
Microinvest Price Checker
Мобилно приложение, работещо под Android за проверка на цените в търговския обект
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.02 27.06.2023 Абонамент
Microinvest Delivery Pro
Програма за приемане и обработка на заявки и поръчки от клиенти по телефона
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.07.006 03.08.2022 79.00 EUR
Microinvest Билярд Pro
Софтуер за комплексно управление на дейностите в билярд клубове и игрални зали
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.016 18.01.2023 199.00 EUR
Microinvest Restaurant Plus
Модерна система за ресторанти, базира на мобилната операционна система Android
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.03 04.04.2023 Абонамент
Microinvest Склад Pro Data Collector
Лесно генериране на операции в Microinvest Склад Pro от баркодове, събрани предварително с терминално устройство тип Data Collector
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.019 24.07.2023 99.00 EUR
Microinvest Склад Pro Mobile
Софтуер за разносна търговия. Приложението автоматизира работата на мобилни търговци, които са постоянно в движение
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.052 15.04.2015 199.00 EUR
Microinvest Склад Pro Phone
Безплатно приложение за разносна търговия, предназначено за работа на мобилни устройства с операционна система Windows Phone
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.102 27.07.2020 безплатен продукт
Microinvest Склад Pro Phone Manager
Модул за централизирано управление на мрежа от мобилни търговци, използващи устройства с инсталиран Microinvest Склад Pro Phone
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.102 27.07.2020 199.00 EUR
Microinvest Waiter Assistant за Android
Модерна система, базирана върху мобилна платформа Android, предназначена да оптимизира работата на сервитьорите във всяко заведение
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.001 08.05.2014 Абонамент
Microinvest DataCollector for Android
Авангардно приложение за сканиране и обработка на баркодове и количества на стоки, базирано върху мобилна платформа Android
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.001 01.10.2013 Абонамент
Microinvest Склад Pro Web
Web модул, чрез който можете да достъпвате Вашата база данни от всяка точка на света
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.035 04.05.2017 199.00 EUR
Microinvest Warehouse Open
OpenSource софтуер за управление на търговски обекти. Продуктът е безплатен, достъпен за всички за сваляне и ползване и под GPL лиценз.
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.15.3.31 31.03.2015 безплатен продукт
Microinvest Склад
Софтуер за работа в търговски обекти. Подходящ за работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.81.921 13.06.2017 безплатен продукт
Fisco
Програма за фактуриране и издаване на касови бележки без нужда от СУПТО
Версия Дата Цена за 1 раб. място
28 13.02.2023 безплатен продукт
Microinvest FastPOS
Съвременна система за управление на магазин, базирана върху мобилна платформа Android
Версия Дата
3.07.001 01.10.2013
Microinvest Restaurant
Съвременна система за управление на ресторант, базирана върху мобилна платформа Android
Версия Дата
3.07.17 04.04.2023
Microinvest eMenu Pro
Продуктът може да бъде използван като интерактивно електронно меню или като работно място на сервитьорите в заведения
Версия Дата
3.07.020 29.04.2014
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X